پرینت سه بعدی در مجسمه سازی

پرینت سه بعدی در مجسمه سازی

از پر کاربرد ترین کاربرد های پرینتر سه بعدی ساخت مجسمه ، فیگور و اکشن فیگور هست که در آن می توان جزئیات را به راحتی نشان داد و مجسمه ای مطابق نمونه واقعی داشت.

در ابتدا میتوانید اسکن سه بعدی شده و فایل قابل پرینت سه بعدی را به دست آورد.

اسکن سه بعدی می تواند از صورت باشد و فایل سردیس آماده شود یا میتوان از کل بدن اسکن سه بعدی گرفت و مجسمه تندیس را پرینت سه بعدی گرفت.

درخواست پرینت سه بعدی در مجسمه سازی

برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد چاپ قطعات با  پریتر سه بعدی می توانید با شماره های رو به رو تماس بگیرید.

شماره های تماس

021-26400126