پرینت سه بعدی در جواهر سازی

پرینت سه بعدی در جواهر سازی

تولید جواهرات یکی از صنعت هایی می باشد که اثرگذاری پرینت سه بعدی را پذیرفته است. بسیاری از جواهرسازان امروزه از این تکنولوژی برای کاهش قابل توجه زمان ساخت استفاده می کنند. پرینت سه بعدی در حال حاضر برای ایجاد الگوهای ریخته گری دقیق و چاپ جواهرات به طور مستقیم مورد استفاده قرار می گیرد.

درخواست پرینت سه بعدی در جواهر سازی

برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد چاپ قطعات با  پریتر سه بعدی می توانید با شماره های رو به رو تماس بگیرید.

شماره های تماس

021-26400126