پرینت سه بعدی در ساختمان سازی

پرینت سه بعدی در معماری و عمران

مبین اندیشان خدمات پرینت سه بعدی در صنایع نظامی را انجام می دهد.

لم معماری شامل برنامه ریزی، طراحی و ساخت سازه های فیزیکی است. چندین سال است که بخش معماری و طراحی استفاده از فناوری های پرینت سه بعدی را آغاز کرده اند.

امروزه دیگر سازه های پرینت سه بعدی شده تعجب آور نیستند و استفاده استودیوهای طراحی و شرکت های معماری از دستگاه های پرینتر سه بعدی رومیزی برای ایجاد مدل های سه بعدی به یک فرایند معمول تبدیل شده است. علاوه بر این، تعداد شرکت های معماری که در سراسر جهان از فناوری چاپ سه بعدی استفاده می کنند به سرعت در حال افزایش است.

درخواست پرینت سه بعدی در معماری و عمران

برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد چاپ قطعات با  پریتر سه بعدی می توانید با شماره های رو به رو تماس بگیرید.

شماره های تماس

021-26400126